Мэдээ Герман герман хэл

Эрхэм зорилго

нь хангах, мэдээ, мэдээллийг нь үнэхээр цэвэр хэлбэр юм.

Ямар ч тооцоо нь зөвхөн мэдээ, мэдээлэл

Та бий болно таны мэдлэг, хандлага мэдээ, редакторууд ямар ч арга зам эрэлхийлж ногдуулах дээр уншигч дүгнэлт. Үүний зэрэгцээ, бид үргэлж аз жаргалтай үед Та сэтгэгдэл өөрийн сэтгэгдэл, нийтэлсэн мэдээ, оролцох хэлэлцүүлэг. Ашиглах ямар ч материалыг цахим хуудсанд байрлуулсан. зөвхөн зөвшөөрөгдсөн нь зөвшөөрөл, эрх эзэмшигч, сэдэв захидал холбоос эх үүсвэр. Бүх эрх материал нийтэлсэн сайт дээр байгаа тусгай хамгаалалттай дор германы хууль. Домэйн нэр эзэмшигч нь: Компани: оператор бүртгэлийн Гэрчилгээ Хаяг

About